Hvordan lever man som menneske i kærlighed og visdom? Dette spørgsmål svarer Birte Osholms bog "Kærlighed og visdom" på. Den vil skabe kærlighedens velfærdssamfund. Ægte velfærd virkeliggøres nemlig først, når det er kærligheden, der sætter dagsordenen og ikke det materielle. Når indre værdier realiseres og derigennem bliver til velfærd - mellem mennesker. Med andre ord er bogen mellem linierne en kærlig kritik af vort materielle velfærdssamfund, som ikke levner kærligheden mellem mennesker mange chancer.

Fra Kierkegaards og Maslows fire stadier til Jung, Rudolf Steiner og gennem tolkninger af Ringenes Herre, grals- og riddermyter og græske myter udfolder forfatteren anvisninger på, hvordan man som menneske kan skabe balance mellem det egenrådige, selviske Ego og det mere åndeligt orienterede Selvet. Det er selvfølgelig kristendommens kærlighedsbudskab og selvbegrænsning, der er den egentlige forkyndelse, men målet er at give mennesker nutidige redskaber til at forbedre deres forhold til sig selv og derved til deres medmennesker. Med andre ord forsøger forfatteren at forklare, hvad der menes med Jesu ord:

"Du skal elske din næste som dig selv.".

At det ikke kun er det enkelte menneske, der fokuseres på, men at bogen ønsker en gennemgribende forandring af den måde, vi lever og agerer på, er afsnittet om kærlighedens betydning i erhvervslivet et bevis på. Forfatteren skriver fx følgende om kærlighedsledelse. “Det er menneskeligt orienterede arbejdsforhold, der er brug for i fremtidens drømme- og velfærdssamfund med fokus på menneskers velfærd frem for velstand. ” og ”Alt, hvad der kræves for at skabe al denne rigdom, er, at vi tager kærligheden med på arbejde, og opfatter de maskuline og feminine kvaliteter som ligeværdige med lige stor kærlighed til dem begge.” At det ikke er grebet ud i luften, bliver klart, idet forfatteren henviser til det berømte fiskemarked i Seattle, som har vendt fiasko til succes ved at benytte sig af kærlighedsledelse.

Forfatteren skriver ud fra en stor viden, både fagligt og praktisk, og det er meget tydeligt, at der ligger et anseligt personligt arbejde med sig selv bag bogens tilblivelse. Det forlener bogen med dybde og oprigtighed. Derfor er den også så smukt komponeret.

Læs lektørudtalelser og andre omtaler af "Kærlighed og visdom"

Life Competence - Coach Birte Osholm

Kærlighed og Visdom