I bogen Management by Love - Kærlighed som ledelsesfilosofi, som jeg udgav i  2001, præsenterer jeg kærlighed som fremtidens ledelsesfilosofi – og det gælder også i forhold til selvledelse. 

I arbejdslivet har vi som selvstændige og selvrealiserende medarbejdere brug for en mere ligeværdig og personligt orienteret ledelse, der tager hensyn til os som de unikke personer, vi er. Samtidig bevæger den viden og de evner, der efterspørges i fremtidens virksomheder sig kraftigt ind på det personlige domæne med ønsket om en højere grad af følelsesmæssig involvering. Dette samspil kræver en høj grad af tillid leder og medarbejder imellem og stiller derfor krav til en mere coachende ledelsesform.

I bogen hentes historier fra erhvervslivet, budskaber fra bøger og foredrag samt viden fra psykologiens, eventyrenes og myternes verden. Der præsenteres udvalgte modeller fra managementlitteraturen, og der ses på nye former for lederudvikling. Alt sammen perspektiveret ud fra egne betragtninger og erfaringer fra mange års arbejde og studier inden for ledelsesområdet og ud fra kærlighedsbegrebet.

Målet med bogen er at puste lidt ny ånd ind i ledelsesbegrebet, at give inspiration til nytænkning omkring ledelse og give mod til at lede i kærlighed til glæde for alle.

Bogen fik ved sin udgivelse megen omtale og fin kritik. Se de forskellige anmeldelser

Bogen "Management by Love" af Coach Birte Osholm

Life Competence - Coach Birte Osholm

Management by Love